Assistant Manager Tax

Datum:14-08-2018
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Curacao

Functie:Assistant Manager Tax
Referentie nummer:# 3281
  
Omschrijving

Werkzaamheden:

 • Houdt zich actief bezig met alle aspecten van Risk Management;
 • De Manager adviseert zijn cliënten in beginsel zelfstandig en voert bijzondere opdrachten uit t.b.v. deze cliënten;
 • Stuurt adviesopdrachten voor cliënten aan, delegeert, ziet toe op de uitvoering, controleert de voortgang en het eindresultaat;
 • Bouwt aan een eigen cliëntenportefeuille, onder verantwoordelijkheid van de Senior Tax Manager, Director of Partner;
 • Voert een actief portefeuillebeheer, waaronder OHW, debiteurenbeheer en minder/meerbeloop;
 • Bouwt aan een netwerk van cliëntencontacten;
 • Onderhoudt nauw contact met de cliënt;
 • Zorgt ervoor dat fiscale oplossingen voldoen aan de commerciële doelstellingen van de cliënt;
 • Houdt waar nodig rekening met (internationale) ontwikkelingen en plannen van de cliënt;
 • Maakt gebruikt van intern en extern netwerk om opdrachten voor te genereren, signaleert potentiële cliënten en werft nieuwe opdrachten;
 • Heeft een oordeel over de commerciële uitvoerbaarheid van opdrachten;
 • Bewaakt budgetten en minder en meer beloop van opdrachten en signaleert tijdig eventuele problemen;
 • Draagt zorg voor correcte facturering;
 • Levert een actieve bijdrage aan vaktechnische overlegstructuren en draagt relevante vaktechnische onderwerpen aan;
 • Signaleert nieuwe ontwikkeling op vaktechnisch gebied en communiceert deze met teamleden;
 • Demonstreert inzicht in potentiële aansprakelijkheid en Risk Management problemen;
 • Herkent potentiële Risk Management problemen en bespreekt deze met de verantwoordelijke voor de opdracht;
 • Zorgt voor een goede procedurele uitvoering en dossiervorming in het kader van Risk Management.

 

Kennis en vaardigheden

 • Beschikt minimaal over vijf jaar ervaring in de fiscale praktijk.
 • Beschikt over goede vaktechnische kwaliteiten.
 • Is in staat de kwaliteit van de advisering te bewaken en verantwoordelijkheid te nemen in grote adviesopdrachten.
 • Beschikt over een gedegen vermogen tot Risk Management, het onderkennen, beheersen en anticiperen op eventuele risico’s.
 • Is in staat bij te dragen aan de vaktechnische en professionele ontwikkeling van jongere adviseurs.
 • Is in staat commerciële kansen te herkennen en te benutten.
 • Kan met de cliënt meedenken en creatieve oplossingen inbrengen.
 • Motiverende en leidinggevende kwaliteiten.
 • Cliëntgerichte en pro-actieve houding.
 • Drive en initiatief.
 • Strategisch inzicht.
 • Overwicht.
 • Besluitvaardig.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV


Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.