Interim Sr. Project Officer

Datum:14-05-2019
Type aanvraag:Interim / Detachering
Regio:

Bonaire

Functie:Interim Sr. Project Officer
Referentie nummer:# 3342
  
Omschrijving

Doel van de functie:

Het voorbereiden, plannen, coordineren, begeleiden en uitvoeren van (deel)projecten en projectactiviteiten conform afspraken en geldende projectmanagement-methodieken. Ondersteunen van de Project Manager bij het bewaken van de voortgang en waar nodig bijsturen, teneinde de overeengekomen projectresultaten op efficient een effectieve wijze te realiseren.

Werkzaamheden:

 • Draagt zorg voor het in samenspraak met de Project Manager op gestructureerde wijze voorbereiden, plannen, coordineren, begeleiden en uitvoeren van projecten;
 • Ondersteunt interne en externe stakeholders bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Doet dit middels het onderscheiden van projecten van reguliere operaties en onderhoud alsmede middels het (helpen) formuleren van projectopdrachten en projectplannen;
 • Bewaakt en beheerst projecten volgens vastgestelde projectplannen, prioriteiten en bedrijfsveiligheidsnormen. Controleert projecten op onder meer kwaliteit, kosten, inzet manuren en materieel alsmede tijdsplanning en stelt voortgangsrapportages op;
 • Signaleert afwijkingen en andere bijzonderheden. Draagt in overleg met interne en externe betrokkenen oplossingen aan en intervenieert om preventieve of correctieve maatregelen te nemen;
 • Draagt in samenwerking met de interne afdelingen zorg voor het opstellen van programma's van eisen en het opvragen van offertes en geeft ondersteuning bij aanbestedingen;
 • Selecteert in samenspraak met de Project Manager interne en externe projectmedewerkers en stuurt projectorganisaties aan. Levert desgevraagd input voor de beoordeling van de projectmedewerkers;
 • Zit projectgroep vergaderingen voor en houdt actielijsten en besluitenlijsten bij;
 • Documenteert, administreert en archiveert projectdocumenten, zowel hard-copy alsook digitaal. Analyseert projectgegevens en stelt deze beschikbaar aan opdrachtgevers en projectmedewerkers;
 • Realiseert projecten conform de vastgestelde verwacht ingen en verzorgt de overdracht aan de interne of externe opdrachtgever voor verdere verankering. Levert desgewenst de nodige nazorg na afloop van het project;
 • Evalueert na afloop van projecten de projectuitvoering en de projectresultaten, teneinde bij te dragen aan succesvolle uitvoering van toekomstige projecten;
 • Assisteert de Project Manager bij het verzamelen, verder ont wikkelen en verspreiden van bevindingen en kennis vanuit uitgevoerde projecten alsmede bij het verzorgen van trainingen dienaangaande;
 • Ondersteunt de Project Manager bij het opstellen en verder optimaliseren van projectprocedures en bewaakt de naleving van de vastgestelde procedures;
 • Ondersteunt de Project Manager bij het leveren van input voor het financieel-technisch beleid (bijvoorbeeld voor jaarplannen) en bij het opstellen van meerjarenbegrotingen ten behoeve van projecten;
 • Draagt zorg voor het proactief communiceren met en informeren van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en overige stakeholders onder meer door middel van notulen en periodieke voortgangsrapportages;
 • Ondersteunt de Project Manager middels het uit voeren van uiteenlopende werkzaamheden;
 • Rapporteert de voortgang van de werkzaamheden, bijzonderheden en eventuele knelpunten gevraagd en ongevraagd aan de Project Manager;
 • Geen als project leider sturing aan de werkzaamheden van de projectgroep en de projectmedewerkers en bevordert een goede onderlinge communicatie en samenwerking;
 • Voigt nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied en aangrenzende vakgebieden.

Kennis en vaardigheden

 • Minimaal Hbo denk, en werkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Ervaring binnen een (semi) overheidsorganisatie.
 • Goede analytische, communicatieve, advies- en presentatievaardigheden.
 • Ervaring met projectmanagement en projectfinanciering (budgettering en calculaties).
 • Ruime kennis van de voor de functie relevante computerapplicaties (MS Office en projectmanagementsoftware).
 • Affiniteit en ervaring met techniek, asset management, financien, bedrijfsprocessen en ICT.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukk ingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiaments (pre).
 • Werkervaring opgedaan in de Dutch Caribbean is een pre.
 • Teamspeler.
 • Resultaatgericht en besluitvaardig.
 • Zelfstandig.
 • Accuraat.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV


Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.