(Tijdelijke) Afdelingshoofd / Beheer Openbare Ruimte (periode: 1 jaar)

Datum:17-12-2019
Type aanvraag:Interim / Detachering
Regio:

Bonaire

Functie:(Tijdelijke) Afdelingshoofd / Beheer Openbare Ruimte (periode: 1 jaar)
Referentie nummer:# 3396
  
Omschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een afdeling van Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden verricht worden.

Resultaatgebieden:

 • Geïntegreerd beheer van de openbare ruimte: je houd je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het openbaar lichaam, signaleert knelpunten en lost deze op; je stelt het jaarlijkse wijkplan en de gebouwen- en LVV programma’s op voor het openbaar lichaam, inclusief de begroting voor de aandachtsgebieden groenbeheer, reiniging, civiel -techniek, wegen en riolen en dergelijke; je levert gegevens voor de afdelingsbegroting en budgetbewaking en doet voorstellen voor de meerjarenraming; je beoordeelt ontwerp, bestek en tekeningen (ook van andere afdelingen) op onderlinge en externe afstemming van uitvoering- en beheersaspecten en doet aanbevelingen daarover; je coördineert en plant de diverse werkzaamheden binnen het openbaar lichaam in overleg met de opzichters en derden (uitvoerders, aannemers); je bewaakt de bestekconforme uitvoering van werken door derden en rapporteert hierover aan de directeur; je lost complexe problemen op tijdens de uitvoering met andere overheden, nutsbedrijven etc.; je onderhandelt met aannemers over uit te besteden werkzaamheden en draagt alternatieven en oplossingen aan bij problemen en klachten; je stemt af met diverse disciplines belast met het beheer van de openbare ruimte (politie, woningbouwcorporaties, nutsbedrijven, etc.); je bewaakt de kwaliteit, kwantiteit en voortgang van de uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden;
 • Verwerving betrokkenheid bij de bewoners: je organiseert en leidt bewonersvergaderingen en neemt deel aan bouwvergaderingen; je geeft voorlichting en verstrekt informatie; je houdt rekening met wensen en behoeften van de bewoners bij het (doen) uitvoeren van werken; je handelt klachten af conform de klachtenprocedure; je verschaft managementinformatie over de ontwikkelingen binnen het beheer Openbare Ruimte en de stand van zaken van het wijkbeheersplan;
 • Leidinggeven: je anticipeert in het managementoverleg van de directie, voert overleg met de directeur en portefeuillehouder over de wijze waarop het te ontwikkelen beleid vorm moet krijgen; je treedt op als voorzitter van het werkoverleg van de afdeling; je zorgt continu voor de aanwezigheid van de juiste kwantiteit en kwaliteit van het personeel; je voert functionering- en beoordelingsgesprekken.

Kennis en vaardigheden

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Voltooide Technisch opleiding;
 • Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, Papiaments een pre.

Competenties:

 • Betrouwbaar;
 • Klantgericht;
 • Samenwerken;
 • Teamgericht;
 • Efficiënt;
 • Oordeelsvorming;
 • Coachend leiderschap;
 • Katalysator;
 • Resultaatgericht.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV


Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.