Senior advocaat medewerker

Datum:25-08-2021
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Aruba

Functie:Senior advocaat medewerker
Referentie nummer:# 3508
  
Omschrijving

Doel van de functie:
De senior advocaat medewerker is verantwoordelijk voor het zelfstandig afwikkelen van specialistische en/of complexe zaken van een bepaalde groep cliënten binnen de praktijkgroep.

Plaats in de organisatie:
De senior advocaat medewerker ressorteert hiërarchisch onder de groepsleider en rapporteert aan de groepsleider.

Leidinggeven:
De senior advocaat medewerker geeft functioneel leiding aan advocaat-stagiairs en advocaat medewerkers voor zover het gaat om inhoudelijke aspecten van zaken waarbinnen deze collega’s werkzaamheden verrichten en geeft leiding aan een secretaresse.

Verantwoordelijkheden:

Resultaatgebied 1. Juridische know-how

 • Beschikt over een scherp analytisch vermogen en een uitstekende oplossingsgerichtheid bij complexe juridische vraagstukken.
 • Is verantwoordelijk voor opbouw van know-how, dossiers & vakkennis inclusief jurisprudentie.
 • Heeft (een) juridische specialisatie(s) ontwikkeld.

Resultaatgebied 2. Cliënt know-how

 • Denkt strategisch mee met de cliënt en biedt hoogwaardige service en advies.
 • Begrijpt de bedrijfsvoering van de cliënt en het verschil tussen beslissers en opdrachtgevers, sleutelfiguren etc.
 • Heeft diepe kennis van de markt/sector van de cliënt en kent de bewegingen die spelen in die markt goed.
 • Weet de juridische vraagstukken goed te plaatsen in de sector/bedrijfscontext.

Resultaatgebied 3. Praktijkvoering

 • Onderhoudt uitstekende contacten met cliënten op dossierniveau en cliëntrelatieniveau.
 • Procedeert en adviseert zelfstandig en is verantwoordelijk voor de volledige afwikkeling van complexe vraagstukken.
 • Treedt, indien van toepassing, zelfstandig op als curator bij insolventiezaken en/of als projectleider.
 • Delegeert taken en werkzaamheden zo optimaal mogelijk aan advocaat-stagiairs en advocaat medewerkers.
 • Zorgt voor de be- en afhandeling van declaraties en de incasso daarvan en voert dagelijks tijd in en schrijft gesloten tijd.

Resultaatgebied 4. Praktijkontwikkeling

 • Draagt het onderscheidend vermogen en het concurrentievoordeel van de organisatie en zichzelf uit, en is gemotiveerd om een eigen praktijk op te zetten.
 • Bedient eigen cliëntengroep, bezoekt deze regelmatig en evalueert de verrichte werkzaamheden.
 • Breidt accounts uit en haalt nieuwe cliënten binnen.
 • Netwerkt actief en volgt actief alle relevante marktontwikkelingen.
 • Publiceert, zorgt voor PR en bezoekt relevante netwerkbijeenkomsten.

Resultaatgebied 5. Sociale vaardigheden & communicatie
Intern

 • Voegt duidelijk waarde toe aan het interne werkoverleg, zowel inhoudelijk als bij het bewaken van de voortgang.
 • Werkt goed samen met collega’s en draagt bij aan een goede teamvorming en kennisdeling, naast de dagelijkse afstemming op cliëntdossierniveau.
 • Houdt voordrachten over nieuwe zaken, casus en jurisprudentie.

Extern

 • Beschikt over uitstekende presentatievaardigheden.
 • Beschikt over strategische communicatievaardigheden in contact met cliënten en andere partijen.
 • Is in staat derden te overtuigen en weet in onderhandelingen gelijk te halen en voordeel te winnen.
 • Is in staat inhoudelijke informatie concreet en inzichtelijk te maken voor derden.
 • Geeft lezingen aan cliënten en/of prospects.

Kennis en vaardigheden

 • Academische studie rechten en tenminste zeven jaar relevante werkervaring en naarmate er meer ervaring is, meer gespecialiseerde juridische- en/of sector kennis.
 • Relevante publicaties.
 • Voldoet aan de corporate competenties Samenwerken, Kwaliteitsgerichtheid en Klantgericht.
 • Voldoet aan de functietalenten Ambitie, Doelgerichtheid en Volharding.
 • Sterk analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid in complexe juridische vraagstukken.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Kennis van het Papiaments.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV


  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.