Legal Specialist

Datum:26-09-2022
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Curacao

Functie:Legal Specialist
Referentie nummer:# 3641
  
Omschrijving

1. Is verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en mitigeren van juridische en hieruit voortvloeiende risico’s voor de organisatie:

 • Verricht (nader) onderzoek naar voorkomende juridische onderwerpen;
 • Adviseert over het directiebeleid met betrekking tot bedrijfsvoeringaangelegenheden zoals o.a. personeel, organisatie en huisvesting;
 • Is multidisciplinair en/of coördinerend inzetbaar binnen alle rechtsgebieden van het werkveld;
 • Analyseert en interpreteert nieuwe wet- en regelgeving en adviseert over de juiste toepassing daarvan t.b.v. het minimaliseren van de juridische risico’s;
 • Toetst beleid(stukken), bestuursbesluiten, overeenkomsten e.d. aan wet- en regelgeving;
 • Concipieert en toetst documenten ten behoeve van diverse beroepsbezwaarprocedures c.q. rechtsgedingen en als gemachtigde voeren van rechtsgedingen;
 • Treedt op als gemachtigde bij rechtszaken;
 • Draagt zorg voor algemene juridische advisering van de interne organisatie;
 • Draagt zorg voor juridische advisering op financieel rechtelijk gebied (bijvoorbeeld bij nieuwe producten en diensten);
 • Coördineert en draagt zorg voor de afwikkeling van de juridische kwesties;
 • Beoordeelt algemene voorwaarden, contracten en (juridische) documenten en draagt zorg voor het opstellen hiervan;
 • Signaleert en volgt relevante juridische ontwikkelingen en adviseert de directie over eventuele consequenties;
 • Draagt zorg voor het vertalen van ontwikkelingen en jurisprudentie naar juridische consequenties;
 • Draagt zorg voor het informeren van de organisatie over juridische kwesties;
 • Adviseert en/of ondersteunt de afdeling Collection bij juridische vraagstukken en werkzaamheden;
 • Draagt zorg voor (complexe) juridische inbreng in projecten;
 • Fungeert als vraagbaak voor de medewerkers van de afdeling.
 • 2. Levert een algemene bijdrage aan de organisatiedoelstelling:
 • Komt met oplossingsvoorstellen bij gesignaleerde knelpunten;
 • Communiceert en werkt nauw samen met collega’s;
 • Levert een bijdrage aan een positieve werksfeer en ‘teamspirit’ binnen de organisatie;
 • Verricht overige werkzaamheden die binnen het verlengde van de functie liggen.

Resultaatgebieden:

 • Complexe juridiche onderzoeken en adviezen.
 • Algemene juridische advisering aan de directie.
 • Adviezen t.b.v. van nieuwe wet- en regelgeving.
 • Toetsing van stukken en besluiten a.d.h.v. jurisprudentie en wet- en regelgeving.
 • ‘Up to date’ juridische beleid.
 • Oplossingsvoorstellen en initiatieven.

 

Kennis en vaardigheden

 • WO opleiding Rechten;
 • 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in zowel de commerciële sector als in de publieke sector.
 • Brede of gespecialiseerde kennis op juridisch gebied;
 • Kennis van en vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids-)plannen en adviezen;
 • Inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterreinVaardig in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleidsplannen en afdelingsplannen;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Coördinerende, analyse-, advies- en probleemoplossende vaardigheden;
 • Vaardig in het opstellen en vertalen van complexe juridische adviezen;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Competenties:

 • Klantgericht:
 • Professioneel en strevend naar kwaliteit;
 • Teamwork, positieve attitude en motivatie.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV

  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.