Directeur Handhaving en Toezicht

Datum:10-03-2023
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Bonaire

Functie:Directeur Handhaving en Toezicht
Referentie nummer:# 3683
  
Omschrijving

De directie Toezicht en Handhaving (DT&H) heeft als primaire taak de zorg voor een goede naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers. Hiertoe worden er inspectie en controles uitgevoerd, informeert de directie het bestuur over de naleving van wetten en regels, adviseert de directie het bestuur in het stellen van handhavingsprioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is.

 

Wat ga je doen?
Je levert als lid van het directieteam een bijdrage aan de integrale sturing en daarmee aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van de gehele organisatie. Je initieert en bevordert daarnaast de integrale beleidsontwikkeling, -uitvoering, -evaluatie en afstemming binnen jouw directie en daarbuiten. Je adviseert het bestuurscollege en de portefeuille-houder(s) m.b.t. de hen aangaande beleidsvelden. Natuurlijk geef je op strategisch niveau integrale sturing aan je eigen directie en fungeer je als inhoudelijke of strategische sparringpartner van de directeuren, je afdelingshoofden en het bestuur.

Kennis en vaardigheden

  • Je bent in het bezit van een relevante academische opleiding, aangevuld met vijf jaren ervaring als eindverantwoordelijk manager in bij voorkeur een gemeentelijke en of overheids- organisatie binnen de richting van Toezicht en Handhaving.
  • Je hebt ruime ervaring met veranderings- en reorganisatietrajecten.
  • Je bent een resultaatgerichte people-manager, een leider met oog voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Je bent in staat strategisch te beïnvloeden, een bruggenbouwer, omgevingssensitief, integer en oplossingsgericht. Daarnaast kan je makkelijk schakelen tussen diverse oplossingsrichtingen en ben je in staat je standpunten overtuigend naar voren te brengen en te verdedigen.
  • Bij voorkeur beheerst je Papiaments en Nederlands in woord en schrift en heb je werkervaring binnen het Caribische deel van Nederland.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV

    Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.