Manager Finance & Control

Datum:09-08-2023
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Curacao

Functie:Manager Finance & Control
Referentie nummer:# 3710
  
Omschrijving

De Manager Finance & Control draagt bij aan de formulering van het strategisch en tactisch (financieel‐) economisch beleid van de organisatie en is in dit verband verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan structuren voor effectieve en doelmatige werkprocessen en voor het toezicht houden hierop. Het een en ander teneinde een integraal (kwantitatief en kwalitatief) optimale bedrijfsvoering te waarborgen.

De Manager Finance & Control is hiernaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen, formuleren en realiseren van de beleidsdoelen van de portfolio Finance & Control en is in dit kader verantwoordelijk voor het leidinggeven, de inrichting, organisatorische en personele aansturing van de afdelingen Accounting en Collections en de Treasury Specialist.

De functie:

 • De Manager Finance & Control is onderdeel van het “core management” van de organisatie en rapporteert aan de Chief Financial Officer (CFO);
 • Ontwikkelt en adviseert over (strategische) beleidsplannen voor de portfolio Finance & Control en draagt zorg voor de uitvoering;
 • Neemt deel aan het bestuurlijk overleg en draagt bij aan de besluitvorming met betrekking tot strategie;
 • Draagt zorg voor de beleidsformulering en ‐vorming binnen de afdelingen en voor een efficiënte en effectieve implementatie en monitoring;
 • Is verantwoordelijk voor het zodanig leidinggeven en aansturen van de afdelingen dat doelstellingen worden bereikt en beoogde prestaties worden geleverd. Ontwikkelt en implementeert financiële/operationele KPI’s;
 • Ontwikkelt jaarlijks een financieel plan inclusief begroting voor de portfolio Finance & Control;
 • Adviseert de CFO bij de implementatie van financiële bedrijfsprocessen en geeft mogelijke verbeterpunten aan;
 • Draagt zorg voor het opstellen en coördineren van de begroting voor de hele organisatie;
 • Draagt zorg voor het signaleren van ontwikkelingen en voor het adviseren, analyseren en beoordelen van financiële rapportages;
 • Toetst de financiële voorstellen van het management en het bestuur;
 • Adviseert over de bruikbaarheid van de prestatie‐indicatoren van de afdelingen;
 • Draagt zorg voor de structurele analyse van het ALM model en het monitoringsysteem PEARLS en formuleert adviezen ter erbetering van de performance;
 • Draagt zorg voor het verzamelen van informatie en rapportages van de diverse afdelingen en voor de analyse hiervan en het
 • verwerken in (financiële) rapportages;
 • Draagt zorg voor de inrichting en coördinatie van de treasury‐systemen en voor de liquiditeitsbeheersing binnen de organisatie.

Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde academische of HBO+ opleiding op het gebied van Bedrijfseconomie, Controlling of Accountancy of aantoonbaar academisch werk‐ en denkniveau;
 •  Tenminste 5‐7 jaar ervaring bij een bancaire‐ of financiële instelling in een leidinggevende functie;
 • Gespecialiseerde kennis op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy en controlling;
 • Kennis van en vaardigheid in het verrichten van financiële controles en in het beoordelen van financiële rapportages;
 • Inzicht in beleggingen en risicobeheersing;
 • Vaardigheid in het opstellen van kasprognoses en cashflow analyses;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van financiële bedrijfsprocessen;
 • Je hebt initiatief, en bent ondernemend;
 • Je focus is op resultaat, de toekomst, het werkveld;
 • Je bent een ‘sturende teamspeler’ en geeft richting aan je team;
 • Het nemen van besluiten gaat jou makkelijk af en je bent hierin pragmatisch;
 • Je bent organisatiebewust en hebt aandacht voor kwaliteit en processen;
 • Adviesvaardigheden;
 • Analytisch, probleemoplossend en beschikt over overtuigingskracht;
 •  Mondeling en schriftelijk vaardig in het Nederlands, Engels, en Papiaments (pre).Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV

  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.