Privacy beleid

Global Resourcing is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. Global Resourcing garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen en laatste wet- en regelgeving. Global Resourcing betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen.

U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit privacy statement staat onder andere beschreven welke informatie door Global Resourcing wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Global Resourcing neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

  • Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
  • U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
  • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Gegevensverzameling en -gebruik

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich inschrijven. Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze medewerkers in staat te stellen u gericht te benaderen met vacatures / opdrachten. Hiertoe houdt Global Resourcing gedurende de bewaartermijn een digitaal kandidatendossier bij.
  • Om u op de hoogte te houden van onze vacatures via de Vacature Nieuwsbrief.
  • Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van de Global Resourcing website nodig hebt.
  • Uw cv en gerelateerde gegevens worden nooit zonder telefonische / schriftelijke toestemming aan derden verstrekt. Indien u concreet solliciteert naar een vacature geeft u hiermee de toestemming om uw gegevens met de betrokken derde partij (werkgever) te delen.
  • Indien u zich via onze website voor de 1ste keer aanmeldt ontvang u direct een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per e-mail. U mag altijd weten welke informatie over u zich bij Global Resourcing bevindt. U kan per e-mail inzage verzoeken en desnoods onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Mail hiervoor naar recruitment@globalresourcing.nl.

Bezoekers

Global Resourcing blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daartoe is de identiteit van u als de bezoeker niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie kan Global Resourcing de website optimaliseren om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens tien jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste e-mail of de laatste keer dat u via ons heeft gesolliciteerd, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische processen.

Veranderingen in het privacy beleid

Global Resourcing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Indien dit gebeurd, dat wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld en heeft u de keuze deze nieuwe voorwaarden af te wijzen.