Account Manager Broker Support

Datum:02-10-2017
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Curacao

Functie:Account Manager Broker Support
Referentie nummer:# 3203
  
Omschrijving

Doelstelling: Werven van nieuwe en behouden en uitbouwen van bestaande relaties binnen het Broker Support evenals zorgdragen voor de prijsopgaven voor producten van de organisatie, op basis van het Afdelingsplan en de specifiek toegewezen deelmarkt, interne procedures en toegewezen tussenpersonen, teneinde bij te dragen aan een optimale marktpositie voor de organisatie binnen de segmenten.

Werkzaamheden:

 • Leveren van input aan het afdelingsplan vanuit het eigen perspectief en na goedkeuring uitvoeren van het afdelingsplan, in samenspraak met de Manager, teneinde bij te dragen aan de realisatie van de commerciële doelstellingen;
 • Bijdragen aan het opstellen van de accountplannen met specifiek toegewezen Brokers ten aanzien van de aangedragen polissen en kwaliteit en snelheid van dienstverlening, in lijn met de gemaakte afspraken, teneinde de organisatie in staat te stellen de commerciële doelstellingen uit het indirecte distributiekanaal te realiseren;
 • Aanbieden van ondersteunende dienstverlening door de organisatie aan de Brokers, zoals cursussen en ondersteuning bij marketing acties, de organisatie belangen in acht nemend, teneinde de Broker aan de organisatie te binden en daarmee de continuïteit en omvang van de sales resultaten te waarborgen;
 • Analyseren van de huidige portefeuille en adviseren met betrekking tot de verbetering of beëindiging van producten evenals identificeren van mogelijkheden tot uitbreiding van de dienstverlening van de organisatie, in samenwerking met de Manager en op basis van de kennis van de markt, teneinde voorstellen te doen ter optimalisatie van de portefeuille;
 • Ondersteunen van de Afdeling Incasso bij het vorderen van openstaande gelden door contact te maken met de betrokken partijen en met deze afspraken te maken over betaling van de openstaande posten, op basis van interne richtlijnen, in lijn met het afdelingsbeleid en in samenspraak met de Manager, teneinde de organisatie in staat te stellen openstaande gelden te innen en behoudsdoelstellingen te realiseren;
 • Leveren van input voor de tussentijdse en jaarrapportages ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en de mate van realisatie van doelstellingen, teneinde de Manager in staat te stellen aan diens rapportage verplichtingen te voldoen en de mogelijkheid te bieden de afdeling tijdig bij te sturen.

Kennis en vaardigheden

 • Hbo werk- en denkniveau. 
 • Assurantie B diploma. 
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
 • Schade en verzekeringstechnische kennis. 
 • Relevante commerciële ervaring. 
 • Beheersing van de talen Nederlands en Engels in woord en geschrift. Mondelinge beheersing Papiaments.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV