Counsel

Datum:25-08-2021
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Aruba

Functie:Counsel
Referentie nummer:# 3509
  
Omschrijving

Doel van de functie:
De counsel is een juridisch hoogwaardige functie. De counsel heeft een eigen (niche) advocatenpraktijk en/of onderscheidend specialisme. De functie van counsel geeft ook ruimte aan overdracht van een praktijk van een partner aan toetredende partners.

Plaats in de organisatie:
De counsel ressorteert hiërarchisch onder de groepsleider en rapporteert aan de groepsleider. Bij uitzondering ressorteert de counsel hiërarchisch onder de managing partner.

Leidinggeven:
De counsel heeft een afgebakende functie met specifiek geformuleerde doelen en targets met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De counsel werkt als specialist indien nodig samen met collega’s. Ook kan het zijn dat de counsel inhoudelijk leiding geeft aan advocaten en/of een rol speelt bij het opleiden van advocaten.

Taken en verantwoordelijkheden:

Resultaatgebied 1. Juridische know-how

 • Heeft een juridisch hoogwaardig specialisme.
 • Is gedreven om het specialisme te blijven ontwikkelen.
 • Heeft hoog aanzien van vakgenoten.
 • Is verantwoordelijk voor het opbouwen en uitbouwen van know-how, dossiers & vakkennis inclusief jurisprudentie en draagt kennis over aan collega’s.
 • Beschikt over een scherp analytisch vermogen en een uitstekende oplossingsgerichtheid bij complexe juridische vraagstukken.

Resultaatgebied 2. Cliënt know-how

 • Heeft naast het juridische specialisme mogelijk een specifieke focus en kennis van een sector of een marktsegment.
 • Denkt strategisch mee met de cliënt en biedt excellente hoogwaardige service en advies.
 • Heeft diepe kennis van de markt/sector van de cliënt en kent de bewegingen die spelen in die markt goed en blijft zich hierin ontwikkelen en kennis delen met collega’s.
 • Weet de juridische vraagstukken goed te plaatsen in de sector/bedrijfscontext en is in staat over jurisdicties en rechtsgebieden heen te denken.

Resultaatgebied 3. Praktijkvoering

 • Onderhoudt uitstekende contacten met cliënten op dossierniveau en cliëntrelatieniveau.
 • Procedeert en adviseert zelfstandig en is verantwoordelijk voor de volledige afwikkeling van complexe vraagstukken.
 • Delegeert taken en werkzaamheden zo optimaal mogelijk aan advocaat-stagiairs en advocaat medewerkers.
 • Zorgt voor de be- en afhandeling van declaraties en de incasso daarvan en voert dagelijks tijd in en schrijft gesloten tijd.

Resultaatgebied 4. Praktijkontwikkeling

 • Bedient eigen cliëntengroep, bezoekt deze regelmatig en evalueert de verrichte werkzaamheden.
 • Kent het concurrentievoordeel van de organisatie en zichzelf.
 • Ziet opportunities en pakt deze op of zet deze door aan collega’s.
 • Volgt actief alle relevante marktontwikkelingen.
 • Zorgt voor PR en afhankelijk van praktijk/specialisme publiceert regelmatig.

Resultaatgebied 5. Sociale vaardigheden & communicatie
Intern

 • Werkt goed samen met collega’s en draagt bij aan een goede teamvorming en kennisdeling, naast de dagelijkse afstemming op cliëntdossierniveau.
 • Specifiek worden afspraken gemaakt over de rol bij intern werkoverleg, het houden van voordrachten over nieuwe zaken, jurisprudentie en het opleiden van advocaten.

Extern

 • Beschikt over strategische communicatievaardigheden in contact met cliënten en andere partijen.
 • Is in staat derden te overtuigen en weet in onderhandelingen gelijk te halen en voordeel te winnen.
 • Beschikt over uitstekende presentatievaardigheden.
 • Is in staat inhoudelijke informatie concreet en inzichtelijk te maken voor derden.
 • Specifiek worden afspraken gemaakt over het geven van lezingen aan cliënten en/of prospects.

Kennis en vaardigheden

 • Academische studie rechten en twaalf jaar of meer relevante werkervaring.
 • Voldoet aan de corporate competenties Samenwerken, Kwaliteitsgerichtheid en Klantgericht. En voldoet aan de functietalenten Ambitie, Doelgerichtheid en Volharding.
 • Sterk analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid in complexe juridische vraagstukken.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van Papiaments is gewenst. Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV


  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.