Afdelingshoofd Personeel en Organisatie

Datum:11-09-2023
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Bonaire

Functie:Afdelingshoofd Personeel en Organisatie
Referentie nummer:# 3672
  
Omschrijving

Coordinatie van afdelingsoverstijgende beleidsvorming en strategische doelstellingen

 • Levert, als lid van het MT, een bijdrage aan de vorming en uitvoering van strategische doelen van de directie;
 • Vertaalt het strategisch beleid van de directie naar de beleidsvelden van de afdeling;
 • Toetst (inhoudelijk) producten en beleidsvoorstellen;
 • Volgt (internationale) politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het eigen beleidsterrein, ontwikkelt en onderzoekt kansen en mogelijkheden, initieert en bevordert een integrale beleidsontwikkeling en –uitvoering en adviseert hierover;
 • Draagt zorg voor beleidsuitvoering en -evaluatie, voert hierover overleg met de beleidsadviseur(s) en bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid;
 • Behartigt en verdedigt de belangen en het beleid van de afdeling en geeft toelichtingen op afdelingsstukken in het managementoverleg;
 • Adviseert de directeur over politiek gevoelige en over afdelingsoverstijgende zaken.

Integraal management van de afdeling

 • Ontwikkelt op strategisch niveau het primair beleid voor een belangrijke maatschappelijke sector of ontwikkelt beleid op een bedrijfsvoeringsgebied dat essentieel is voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie;
 • Draagt zorg voor het opstellen en realiseren van het (meerjaren) beleids- en beheersplan, het jaarplan, jaarafspraken en managementrapportages voor de afdeling;
 • Voert overleg met het management over de wijze waarop het te ontwikkelen beleid vorm moet krijgen;
 • Implementeert en bewaakt de P&C-functie binnen de afdeling en past de overige managementinstrumenten toe; 
 • Treedt op als integraal manager van de afdeling, bewaakt de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, de begeleiding, de stimulering en de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren;
 • Initieert en stuurt veranderingsprocessen aan en geeft resultaatgericht leiding;
 • Ziet toe op de uitvoering van wettelijke richtlijnen o.a. in het kader van arbo- en veiligheidswetgeving;
 • Informeert en adviseert de politieke en ambtelijke leiding over alle vraagstukken gerelateerd aan het afdelingsbeleid en ondersteunt hen beleidsinhoudelijk bij verschillende (politiek gevoelige) overleg- en onderhandelingssituaties;
 • Draagt zorg voor een goede interne communicatie, het intern overleg en de interne informatieverzorging;
 • Is budgethouder.

Complexe en omvangrijke integrale projecten en overleg

 • Leidt of neemt deel aan multidisciplinaire organisatie- en afdelingsbrede projecten met een politiek/maatschappelijk gevoelig karakter;
 • Behartigt en verdedigt de belangen en de resultaten van de projecten;
 • Participeert in interne en externe overlegstructuren, vertegenwoordigt de afdeling en voert overleg met andere afdelingen, overheidsinstanties, instellingen e.d. in het kader van complexe integrale projecten.

Kennis en vaardigheden

 • Relevante WO-opleiding.
 • Minimaal 6 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Kennis van managementmethodieken.
 • Brede kennis van en inzicht in de (Caribisch) Nederlandse wet- en regelgeving.
 • Kennis van financieel-economische en administratieve processen.
 • Vaardigheid in het integraal managen.
 • Vaardigheid in het adviseren over politiek gevoelige onderwerpen.
 • Vaardigheid in het leidinggeven aan complexe integrale projecten.
 • Vaardigheid in het voeren van overleg met vertegenwoordigers van belangengroeperingen

Competenties:

 • Betrouwbaar;
 • Klantgericht;
 • Samenwerken;
 • Discreet;
 • Efficient;
 • Teamgericht;
 • Besluitvaardig;
 • Netwerken;
 • Visie.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV

  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.