Adviseur College financieel toezicht (Cft)

Datum:22-11-2023
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Curacao

Functie:Adviseur College financieel toezicht (Cft)
Referentie nummer:# 3732
  
Omschrijving

 Onze opdrachtgever:

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten is gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel van alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden: het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding. Binnen de werkwijze van het Cft zijn onafhankelijkheid, professionaliteit en transparantie de kernwaarden. De colleges beogen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur, de welvaart en het welzijn van de bevolking van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De colleges worden ondersteund door een gemeenschappelijk secretariaat, gevestigd in Willemstad, Curaçao. Het secretariaat is verdeeld in landenteams, een staf en een team bedrijfsvoering. Binnen de landenteams werken adviseurs die een toezichthoudende en adviserende rol hebben in het ontwerp, de uitvoering en de verantwoording van de diverse begrotingen. Een deel van het team bestaat uit adviseurs in lokale dienst, een deel uit adviseurs die vanuit het Rijk zijn gedetacheerd voor een aantal jaren.

Gezocht wordt naar kandidaten met een economische dan wel financiële achtergrond die het mooi vinden om vanuit een toezichthoudende functie een maatschappelijk relevante rol te vervullen. Kandidaten die plezier halen uit een inhoudelijk uitdagende adviesfunctie en die met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en culturele diversiteit, hun netwerk met relevante stakeholders adequaat onderhouden.

De functie:

Adviseurs hebben vaak één hoofddossier (eiland) waaraan ze werken en waarvan in een paar jaar doorgaans diepgaande kennis wordt verworven. Per land is een senior adviseur in de lead die regie voert op de bij het betreffende land behorende werkzaamheden. Naast de senior adviseur werken nog één of twee adviseurs dedicated voor het betreffende land. Onderling worden taken en verantwoordelijkheden afgestemd. Daarbij is iedere adviseur ‘achtervang’ voor een collega-adviseur voor een ander land. Dit betekent dat er op inhoud op gestructureerde wijze kennis moet worden uitgewisseld en een nauwe, inhoudelijke, samenwerking tussen adviseurs moet bestaan, waardoor ook de werkbelasting gepland en verdeeld kan worden. De adviseurs rapporteren aan de secretaris en plaatsvervangend secretaris.

Taken en werkzaamheden:

 • Het uitbrengen van adviezen op alle terreinen van de overheidsfinanciën gedurende de begrotingsvoorbereiding, de begrotingsuitvoering en begrotingsverantwoording.
 • Het toetsen, monitoren en beoordelen van begrotingen en begrotingswijzigingen.
 • Het toetsen en monitoren van uitvoeringsrapportages.
 • Het vergaren en bijhouden van actuele informatie (economische en politieke ontwikkelingen, persberichten, artikelen, publicaties, wetgeving) die diepgang in advisering mogelijk maken.
 •  Het onderhouden van een professioneel netwerk met stakeholders (Financiën, overheids NV’s).
 • Het samenwerken met collega’s, pro-actief ophalen en uitwisselen van relevante informatie.
 • Tijdig en kwalitatief-inhoudelijk opleveren van alle informatie ten behoeve van ad hoc advies aanvragen en voorbereiding van collegereizen.

 

Kennis en vaardigheden

Een adviseur is succesvol als hij/zij:

 • Inhoudelijk doorwrochte adviezen verstrekt
 • Zich qua taalgebruik op hoog niveau (schriftelijk) kan uitdrukken
 • Netwerken actief onderhoudt
 • Samenwerking opzoekt en niet alles als solist wil oplossen
 • Kan accepteren dat adviezen niet worden overgenomen
 • Zich faciliterend opstelt en zich kan inleven in de belangen van stakeholders
 • Begrijpt hoe beslissingen in Den Haag uitwerken op het advieswerk
 • Zich snel kan aanpassen aan culturele diversiteit.

 


Bijzonderheden

 • De standplaats is Willemstad, Curaçao. Normaal gesproken wordt er regelmatig gereisd naar de andere eilanden, met één à twee keer per maand twee of drie dagen verblijf op andere locaties. 
 • Het werken binnen wettelijke kaders, onder tijdsdruk, waar hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de adviezen en er, omwille van de politieke sensitiviteit, adviezen op het laatste moment moeten worden herschreven, of er vanwege tijdsverschillen met Nederland op niet-reguliere tijden een beroep wordt gedaan op het secretariaat, vraagt van kandidaten dat zij ook bereid zijn om op momenten buiten reguliere werktijden klaar te staan.


Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV

  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.